Gazdasági egység

Gazdasági egység

A részleg nevében is tükröződik, hogy a hagyományos pénzügyi-számviteli feladatok: költségvetés tervezése, számlák kezelése, átutalások bonyolítása, a vagyon- és pénzmozgások követése, könyvelése, pénztárak üzemeltetése, az intézmény vagyonának, eszközeinek analitikus nyilvántartása. Nagyon fontos annak kimutatása, hogy a mi „szolgáltatásunk” mennyibe kerül, és valójában mit fizetnek érte. A hagyományos pénzügyi-számviteli feladatokon túl az osztály  tevékenysége széleskörű a gazdálkodás valamennyi területét érinti, vezetői döntések előkészítése, a gazdasági folyamatok elemzése, a controlling tevékenység számviteli támogatása, szerződések megkötése,  közreműködés a Fenntartóval, működési engedélyek beszerzésében  és folyamatos karbantartásában.

A részleg stratégiája, hogy naprakészen reagáljunk a környezet változásaira, szakmai  gazdaság kérdésekben egyaránt, az intézmény számára legkedvezőbb megoldásokat keressük a társosztályokkal (Pénzügyi-, Beruházási-, Oktatási- Osztály) együttműködve.
A részleg munkáját számítógépes program támogatja.
A Gazdasági részleg szorosan együttműködik a szakmai-gazdasági igazgatás többi részlegével annak érdekében, hogy szolgáltatásunk feltételeit zökkenőmentesen tudjuk biztosítani.

Elérhetőségek:

Telefon:     

76/498-380/21 gazdasági vezető
   
76/498-380/22 személyügy
   
76/498-380/24 számviteli részleg
   
76/498-380/23 étkeztetés, elemzés
   
76/498-380/26 pénztár
   
Fax: 76/498-380

Gazdasági Hivatal felépítése:

l fő gazdasági vezető (közgazdász)

Feladata: Alapvető feladata a költségvetés tervezése, a költségvetés végrehajtása során az előirányzatok módosítása. A költségvetés teljesítéséről havonta pénzforgalmi információs jelentést, negyedévente és év végén mérleget készít. A gazdálkodásról félévkor és év végén költségvetési beszámoló készül.
A részlegek gazdálkodásának megítélése, a vezetői döntések megalapozottsága szempontjából rendkívül fontos feladatunk a részletes költségelszámolás. A GH. szolgáltatja a controlling elszámolások számviteli alapadatait.  A költségek elemzése, a teljesítmények számbavétele alapján történnek.
A GH. feladata a szakmai és gazdasági jellegű pályázatok készítésében közreműködés, a pályázati beszámolók összeállítása.
Az intézmény a Fenntartói engedélyek beszerzésével, karbantartásával kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése a döntéselkészítés megalapozása.

  A Költségvetési részleg feladata a statisztikai adatok szolgáltatása a tulajdonos önkormányzat, és egyéb szervek felé.